English Български 
TRANZIT©

 

TRANZIT© е софтуер, обслужващ дейността на спедиторски фирми.

Подходящ е както за малки фирми с до 5 служителя, така и за големи фирми с многоброен персонал и множество офиси.

TRANZIT© разполага с богата функционалност, която непрекъснато се разширява, благодарение на нашите клиенти.

 

 • Високотехнологичен, надежден, функционален.
 • Синхронизация между клонове в реално време.
 • Управление на правата за достъп посредством дефиниране на роли и потребители.
 • Персонализиране на потребителските интерфейси.
 • Комплексни транспорти, кръгове, групажи.
 • Оферти, поръчки, фактури, плащания към контрагенти.
 • Справки, анализи, печалби.
 • Многоезични формуляри.
 • Управление на документи.
 • KPI.
 • Електронно банкиране.
 • Още над 400 функции.

 

Надеждност

 

В дългогодишната си практика сме забелязали, че потребителите намират за нормално софтуерът им да блокира периодично. Според изследване на ZDNET над 30% от бизнес софтуера показва сривове поне веднъж на месец, а 25% всяка седмица.

 

Клиент: „В нашият офис работят повече от 50 служителя и често някой се провиква: „Моля всички да си затворят програмата, за да рестартираме сървъра”. И така по няколко пъти на ден.“

 

Клиент: Всъщност се налага да преиндексираме един-два пъти на ден.

 

За съжаление нестабилната работа е проблем на много популярни софтуери на пазара. Затова в TRANZIT© е обърнато специално внимание на надеждността. Целта е софтуера да е надежден и стабилен, да работи с години без сривове, загуба на данни или нужда от рестартиране или преиндексиране.

 

Технология

 

Защо технологията е важна?

 

Клиент: „Проучвахме внедряване на немски софтуер, но беше разработен върху база данни, спряна от поддръжка от производителя преди повече от пет години. Какво би станало, ако с излизането на следващата операционна система или вследствие на други обстоятелства, изникне някаква несъвместимост?

 

TRANZIT© е базиран на доказани във времето технологии, които се развиват динамично, следвайки развитието на IT индустрията.

Друг съществен проблем при работата на фирмите с много офиси в различни градове и държави е как всеки офис да разполага с информацията на останалите. Когато се работи с един централизиран сървър, клиентите стават силно зависими от комуникацията. Не е за пренебрегване и фактът, че при евентуална повреда в сървъра се спира работата на всички офиси.

Прехвърлянето на информация в края на деня или на определено време е решение, но така офисите актуализират информацията само при положение, че служителят, отговорен за прехвърлянето, не е в отпуск или интернет връзката не е прекъснала и трансферът се е осъществил успешно.

 

 

За да решим този проблем, разработихме технология за синхронизация в реално време. TRANZIT© се инсталира локално във всеки офис, а всички записи автоматично се разпространяват върху останалите сървъри в реално време. Ако интернет връзката прекъсне, TRANZIT© работи локално. След възстановяване на комуникацията, сървърите се синхронизират автоматично. Това води до следните предимства:

 

·         Висока скорост на работа, тъй като клиентите работят с данните в локалната си мрежа и не зависят от връзката между офисите.

·         Всеки офис разполага с информацията от другите офиси в реално време.

·         Лесно изготвяне на справки за конкретен филиал или за цялата фирма.

·         Синхронизацията се извършва автоматично без човешка намеса.

·         Disaster recovery решение - всеки един от офисите разполага с всички данни и в случай на пожар, кражба или повреда на сървър в някой от офисите, за възстановяването им е достатъчно да се вземат данните от който и да е друг офис. До тогава служителите продължават да работят с някой от другите сървъри.

 

 

Сигурност

 

Различните изследвания показват противоречиви статистики през годините, но повечето посочват, че между 50% и 80% от фирмите, загубили оперативните си данни по някакъв повод, излизат от бизнеса до 18 месеца след злополуката. Актуални данни от такава статистика надали има към момента, но е сигурно, че риска за бизнеса е значителен. Затова защитата на данните е приоритетна задача.

Как могат да бъдат защитени данните на софтуер, ако са в „споделена“ папка на сървър, достъпен от всички служители на фирмата? Такава е ситуацията с много от популярните софтуери на пазара.

TRANZIT© е изграден на база клиент-сървър технология с вградена защита срещу злонамерени действия и на практика данните са недостъпни за изтриване или манипулиране.

Освен в технологично отношение, сигурността в TRANZIT© се гарантира и от възможността да бъдат зададени индивидуални права за достъп до определени групи записи.

Разпределението на TRANZIT© върху много сървъри осигурява на клиентите най-високото ниво на защитеност - така нареченото „disaster recovery. Пожар, наводнение, кражба или повреда на сървър e бедствие, което трудно се преодолява от компаниите и понякога изисква седмици, месеци или дори години за възстановяване. При TRANZIT© клиентите просто се насочват към някой от работещите сървъри в друг клон и работата се възстановява в рамките на няколко минути при това без загуба на информация.

 

Производителност

 

Много са факторите, които влияят на производителността. По-долу сме посочили най-важните по наше мнение.

·         TRANZIT© работи бързо дори и при голям обем на информацията и много потребители, благодарение на заложените технологии и конструкция.

·         Персонализирането на интерфейса влияе на производителността на служителите, затова в TRANZIT© всеки потребител може да създаде собствена работна среда, като обособи най-употребяваните операции в отделен блок, конфигурира автоматично стартиращи се операции, настройва параметри, засягащи определена функционалност и др.

·         Оптимизирането на операциите се осъществява посредством максимално ефективни процедури за въвеждане и извеждане на информацията.

 

Клиент: „В нашата организация се налага ежемесечно да генерираме определена справка, но тя отнема повече от 30 минути. Често се налага да рестартираме сървъра междувременно и всичко започва отначало.“

 

Ние непрекъснато оптимизираме TRANZIT©, така, че да работи с милиони записи, без това да се отрази на производителността. Дори и най-сложните справки се генерират за по-малко от минута.

 

 

Функционалност

 

Функционалността е сред най-важните критерии при избор на софтуерен продукт - какво всъщност може? Сред ключовите функционалности на TRANZIT© могат да се посочат:

 

Управление на права

 

В TRANZIT© управлението на правата позволява достъпът до функционалност или група функционалности да се дефинира индивидуално или на групи потребители (роли), така администрирането на софтуера е облекчено, както за малки, така и за големи интернационални компании.

 

Дефиниране на групи

 

В TRANZIT© е въведен механизъм за дефиниране на екипи. Всеки екип има достъп само до информацията, генерирана от неговите членове. В рамките на всеки екип могат да се дефинират мениджъри с допълнителни права.

Това дава следните възможности:

·         Създаване на конкурентни екипи.

·         Създаване на диференцирани групи, при което всяка работи по определен тип превози, без да се намесва в работата на останалите екипи.

 

Описание на сложни транспорти

 

Всички софтуерни продукти разполагат с определен набор от характерни функции.

Предимството на TRANZIT© е във възможността за записване на всички видове транспорти, които могат да се срещнат в практиката. Създадени са инструменти за описание на отделни отсечки и товари. Това дава възможност за прецизно следене на товарите и изчисляване на печалбите от дейността. Спазването на сроковете на доставка е ключов индикатор за дейността, заложен в софтуера.

 

Многоезични формуляри

 

TRANZIT© разполага с много функции за генериране на поръчки, договори, уведомителни писма, фактури и др.

 

Клиент: „Нашите клиенти имат изискване да получават документите, генерирани от софтуера на официалният за страната език - например, румънски клиент трябва да получи покана за плащане на румънски език, полски превозвач да получи договор на полски и т.н.“

 

Всеки формуляр е изграден на базата на шаблон, който потребителите могат да редактират по свое желание. На базата на тези шаблони се генерират документи на езика на контрагента.

 

Управление на документи

 

Клиент: „Пространството в нашият офис е малко, можем да отделим помещение от не повече от 20 квадратни метра, в което да съхраняваме всички ЧМР-та договори, поръчки и др. Огромният обем на документацията създава сериозни трудности при издирване на документ за справка, да не говорим за унищожените по небрежност документи.“

 

TRANZIT© съхранява сканирано копие на всички документи – договори, фактури, поръчки и др. Като достъпът до тази информация - записване ,четене, изтриване - се управлява с индивидуални права.

 

Клиент: „С времето документооборотът ни нарастна значително, дотолкова, че се наложи да наемем външна фирма да цифровизира документите.“

 

Поради огромния обем на работа по сканиране на документите, TRANZIT© има допълнителен модул, който позволява сканираните от външна фирма документи да се изпращат по електронен път и автоматично да се класифицират към съответния запис.

 

Следене на срокове

 

В TRANZIT© има голям набор от инструменти за следене спазването на сроковете. Възможно е посочване на срокове и проследяване за спазването им на всеки етап от спедицията – за товар, доставка, падеж на фактура (към и от контрагент) и др.

 

Електронни плащания

 

Клиент: „Поради големия брой клиенти и поръчки счетоводният ни отдел изпитва затруднения да обработи всички плащания и документи. Възможно ли е да облекчим счетоводството като използваме електронно банкиране?“

 

TRANZIT© разполага с вградена възможност за генериране на шаблони за електронно банкиране, което позволява лесно да се адаптира софтуера за работа с различни банкови системи.

 

Справки

 

TRANZIT© разполага с мощни инструменти за генериране на справки. Всяка справка разполага с набор от параметри, които потребителят задава и на базата, на които справката може да отразява различни аспекти от дейността на компанията. Както всички функции в TRANZIT©, така и справките са подчинени на правилата за достъп, включително и с параметрите, които могат да се задават.

TRANZIT© разполага с класификатор на контрагенти, което позволява разпределянето им на групи. Повечето справки ползват тези групи като параметри за извеждане на информация.

Справките могат да се модифицират, за да включват или изключват определени данни, без да се налага обновяване на софтуера.

Мониторинг

 

Всяка манипулация на данните в TRANZIT© се запазва. Това дава възможност за проследяване на историята по модифицирането на даден документ включително информация за потребителя, извършил операцията.

 

 

 

Внедряване

 

Едва ли има сериозен мениджър, който да не си дава сметка, че основните движещи сили на бизнеса са хората и инструментите, с които работят. Затова изборът на подходящия софтуер е важна и отговорна стъпка от която зависи бъдещето на фирмата години напред. Рекламните брошури и уверенията на търговците обаче, не могат да заменят реалния досег с продукта. Затова ние предлагаме пробна версия на TRANZIT© в един офис на клиента за срок от един месец без никакви ограничения. При закупуване след този срок, TRANZIT© продължава да работи без необходимост да се започва отначало и без загуба на данни.

 

Поддръжка

 

Обикновено обновяването на един софтуер е свързано с нарушаване на работния процес. Преустановява се работата на целия клон или дори на всички клонове на компанията, често се налага обновяване и на инсталациите на клиентските работни станции.

В TRANZIT© това е избегнато с вградената „version control” технология за автоматично обновяване, която прави процеса невидим за крайния потребител. Всички нови версии се проверяват за грешки и несъответствия преди внедряването им, още в процеса на разработка.

За нас е изключително важна връзката с клиента, за това има изградена онлайн система за поддръжка, в която могат да се публикуват открити проблеми или предложения за нова функционалност.

За да е максимално ефективен, в TRANZIT© са заложени инструменти за промяна на съществуващите справки, както и за изготвяне на нови такива, което позволява клиента да разработва собствени справки, без да се налага обновяване на софтуера.