English Български 
Поддръжка

   Ако имате усещането, че не сте в крак с времето и технологиите, че сте изчерпани откъм иновативни идеи или имате такива, но не знаете как да ги реализирате, искате нещо ново, нещо различно, нещо което да повлияе  положително на Вашия бизнес, то можете да се обърнете към нас и да ползвате нашето дългогодишно ноу-хау в областта на информационните технологии. Освен рутинната работа по поддръжката на компютърната Ви техника и комуникационна мрежа в пълна изправност, ние ще Ви предложим решения за подобряване производителността на работа на Вашата фирма и повишаване на сигурността на Вашите данни.
   Ако желаете да лицензирате софтуера си, нашата фирма, като регистриран партньор на Microsoft ©, ще Ви предложи различни лицензионни схеми. Освен комерсиални продукти на водещи производители, ние ще Ви предложим и много "Open Source" решения.
   Често в резултат на дългогодишното ни сътрудничество с някои фирми ние разработваме за тях специфични софтуерни решения, спомагащи за развитието на техния бизнес.

Работим със следните операционни системи:
 • Microsoft © Server 2003
 • Microsoft © Server 2008
 • Microsoft © Windows XP
 • Microsoft © Windows Vista
Ползваме компютърно, сървърно и комуникационно оборудване на следните производители:
 • HP Server
 • IBM Server
 • CISCO
 • Mikrotik
 • D-Link
 • ASUS
 • Fujitsu Siemens
Внедряваме решения, базирани на следните софтуерни технологии:
 • Windows Domain Controller
 • DNS
 • FTP
 • Exchange Server
 • Apache
 • MySQL
 • Firebird
 • F-Secure Enterprise Suite
 • Symantec
 • hMail Server

   По-долу сме показали някои реализирани ИТ решения, които бихте могли да съпоставите към дейността на вашата компания: 

   <- Наш клиент развива търговска дейност в десетина града в страната, софтуерът, който ползва не е интернет базиран, предполага ежедневно извършването на Export-Import на данни от всеки офис, което е времеемка операция, а и често бива пропускана от служителите.

   -> Нашето решение:

 • Изградихме VPN мрежа, обхващаща всичките му офиси.
 • Инсталирахме централен сървър и осигурихме работата на всички търговци с него.
 • Осигурихме ежедневното централизирано архивиране на данните и създадохме процедури за контрол на достъпа.
 • Осигури се възможност и за работа на мобилни търговци.
 • Стана възможно извеждането точни справки за обороти и наличности.


   <- Наш клиент притежава два офиса в София, които желае да обедини.

   -> Нашето решение:

 • Създадохме високонадеждна криптирана връзка между двата офиса, базирана на Cisco оборудване.
 • Осигурихме възможност за пълноценно ползване на ресурсите в двата офиса
 • Въведохме "Disaster Recovery" решение за съхранение на данните.