English Български 
СТЪПКИ ПРЕЗ КОИТО ПРЕМИНАВА ЕДНА ЗАЯВКА
Клиентът поръчва такси по телефона.
От телефонната централа обаждането постъпва в TN SERVER.
Данните на клиента се визуализират на монитора на диспечерката, тя приема заявката и я праща към TNGPS SERVER.
TNGPS следи състоянието и местоположението на всяко такси.
TNGPS SERVER избира най-подходящото такси, което да обслужи заявката и я праща към него чрез 3G мрежата.
Таксито получава заявката, прочита данните за нея, вижда адреса на картата и я приема.
Системата навигира таксиметровия водач по най-прекия път към адреса. При пристигане, водача на таксито натиска бутон за повикване на клиента.
Диспечерката известява клиента, че таксито е пристигнало на желания адрес.
Клиентът се качва в таксито и то потегля в желаната от него посока.
Докато водачът на таксито изпълнява поръчката, на устройството се визуализира рекламен материал, който е видим от клиента.