English Български 
TAXINAVIGATOR©

TAXINAVIGATOR© е съвременна система за управление на дейността на таксиметрови компании. Включва богата гама от услуги свързани с приемането и обработката на заявките за таксиметров превоз - от обаждането на клиента до пристигането му до желания адрес. Базирана е на най-иновативните технологии развивани в последното десетилетие: global positioning system, 3G mobile communications. Подходяща е както за малки така и за големи населени места с натоварен автомобилен трафик. Съчетава функционалност за работа с таксита с GPS таблети и таксита с конвенционални радиостанции. В системата може да се включват богата гама таблети и смартфони на различни производители без да са необходими допълнителни манипулации върху тях. Специализираните алгоритми, избиращи най-подходящото такси за всяка поръчка, както и вграденото навигиране до адреса съкращават времето за обслужване на заявките. Вградените в системата контролиращи механизми позволяват за следене на качеството на обслужване.

По-важни характеристика на системата:
 • Съкращаване на времето за обработване на поръчка (от обаждането на клиента до срещата му с таксито) с 50% в сравнение с конвенционалните методи.
 • Възможност за ползване на богата гама таблети на различни производители.
 • Равномерно разрпределение на такситата в рамките на населеното място.
 • Възможност за създаване на разнообразни, критерии за избор на такси.
 • Възможност за конфигуриране на последователно или състезателно предлагане на заявките.
 • Възможност за създаване на критерий базиран на райониране на населеното място и подреждане на такситата в районите.
 • Възможност за групиране на такситата по групи (лимузина, пикап и др) и избирателно търсене по група.
 • Вграден инструмент за начертаване на маршрута до адреса на клиента.
 • Различни нормативи за изпълнение според критерия за избор на такси.
 • Следене на времето за изпълнение и автоматично налагане на наказания при закъснения.
 • Излъчване на рекламни клипове.
 • Възможност за проследяване маршрут на такси.
 • Интернет бъзирани поръчки със следене статуса на поръчката в реално време.
 • Интернет поръчки през мобилен телефон с автоматично локализиране местоположението на клиента.
 • Възможност за обслужване на таксита с GPS и таксита с радиостанции.
 • SMS известяване на клиента за такси.
 • Интернет достъп на всяко такси.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОПИСАНИЕ

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

КОЛ ЦЕНТЪР (TAXINAVIGATOR©)

Включва телефонна централа, TN сървър, клиентски компютри за диспечерките и по два телефонни апарати за всяка диспечерка. Кол центъра поема работата свързана с обслужването на заявките, постъпващи по телефона или през интернет страницата и уведомяването на клиента за пристигащото такси.

Основни функции на кол центъра:
 • Приемане на постъпилите заявки и въвеждане на адресите на клиента или извикването им от списък.
 • Въвеждане на адреса на клиента с GPS адреси.
 • Изпращането на адреса към GPS системата.
 • Изпращането на адреса към такситата с радиостанции.
 • Уведомяване на клиента, за пристигането на таксито.
 • Администриране на такситата – налагане на наказания.
 • Статистики и справки.

В системата има картова подложка на населеното място. Всеки адрес е описан с GPS координати. Картовата подложка трябва да периодично да се актуализира. Работата на телефонната централа се управлява от сървъра така, че всички входящи и изходящи повиквания се изграждат от TAXINAVIGATOR© Броя на диспечерките зависи от обема на постъпващите повиквания. Една диспечерка може да обработва около 250 заявки на час.

GPS ЦЕНТЪР (TAXINAVIGATOR-GPS©)

Състои от сървър и комуникационно оборудване, свързано към мобилния оператор доставчик на услугата за предаване на данни. През тази мрежа таблетите предават и получават информация от и към GPS сървъра. Последния следи състоянието и местоположението на всяко такси. GPS сървъра е свързан с кол центъра и приема заявки за поръчки. По зададени критерии за всяка заявка се търси такси. След намиране на такова, адреса се изпраща на таксито. Таксиметровия шофьор може да откаже или да приеме заявката. Ако я откаже поръчката се дава на следващото подходящо такси и т.н.

След приемане на заявката се изпраща информация към кол центъра, който отразява на монитора на диспечерката състоянието на заявката.

Основна функционалност на GPS центъра:
 • Следене състоянието и местоположението на такситата.
 • Администриране на GPS такситата.
 • Конфигуриране на критериите за търсене, райониране на населеното място.
 • Приемане на поръчки за изпълнение и намиране на подходящо такси за поръчката.
 • Изваждане на справки за извършени таксиметрови курсове.
 • Изваждане на справки за такситата преминали през определен регион.
 • Осъществяване на комуникация между такситата и диспечерките.

УСТРОЙСТВА ЗА АВТОМОБИЛИ

Всяко такси на компанията което иска да работи с GPS системата трябва да разполага с таблет с вграден GPS и 3G комуникационен модул. Може да се ползват различни марки таблети и смартфони на различни производители, които отговарят на определени параметри. Посредством частна APN мобилна мрежа всеки таблет се свързва с GPS сървъра.Основни функции на таблетите:
 • Следене състоянието на всяко такси.
 • Следене местоположението на всяко такси.
 • Доставя и визуалзира адреса за изпълнение.
 • Навигира шофьора до адреса на клиента.
 • Уведомяване за пристигане до адреса на клиента.
 • Визуализиране на рекламни клипове на клиента по време на пътуването.
 • Комуникация с диспечерките или с други таксита.
 • План на таксито върху карта.
 • Разположение на всички такситата върху карта на населеното място.
 • Интернет достъп.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ

Към системата може да се прикрепят допълнителни модули в зависимост от желанията на потребителя.

SMS известяване
Известява клиентите поръчали такси с SMS за времето, номера и модела на таксито, което ще ги обслужи. Това намалява престоя на такситата в чакане на клиента на адреса.

Онлайн поръчки
Позволява поръчка на такси през интернет. Поръчката влиза директно в кол центъра под формата на нормална заявка. Ако поръчката е с GPS координати, тя се подава директно към GPS системата и се обслужва без намесата на диспечер. За клиентите, поръчващи от смартфон има изграден инструмент за автоматично разпознаване и въвеждане на адреса. Онлайн поръчките са особено удобни за чужденци, които не владеят местния език и за учереждения, които пускат много поръчки.

Запис на разговори
Позволява записването на разговорите между клиентите и диспечерките с цел повишаване на качеството на обслужване